Head Hunting - גיוס ממוקד

 
 Head Hunting - מלאכת מחשבת, המתבססת על מספר מרכיבים ויכולות :
 

1. Networking נרחב ותמידי הן בעולם החיצוני ע"י יצירת רשת קשרים אישיים עניפה ותיחזוקה השוטף, והן בעולם הוירטואלי - בעיקר באמצעות המדיה החברתית
.
 
2. יכולות שיווקיות הנדרשות על מנת ליצור עניין אצל המועמד הפוטנציאלי, שעל פי רוב לא יהיה מחפש עבודה "פעיל", על מנת לעורר בו רצון להתקדם אל עבר תפקיד חדש ולהתחייב לתהליך. במקביל יש צורך בשיווק המועמד לארגון/לחברה ויכולת שימת הדגש על כל יתרונותיו, המקצועיים והאישיים.
 
 3. יכולות טכניות לצורך הבנת התפקיד לעומקו, על מנת לאתר את המועמד המתאים ביותר ולדבר בשפתו.
 
4. יכולות למידת הארגון/החברה וצרכיהם הייחודיים - על מנת ליצור התאמה מקסימאלית בין אישיותו של המועמד והתרבות הארגונית במקום העבודה.
 
5. דיסקרטיות מוחלטת - חייבת להתלוות לתהליך מהרגע הראשון.


מתי מומלץ להשתמש ב Head Hunting -

 

1. כאשר הארגון/החברה נתקלים בקושי אמיתי לגייס מועמד לתפקיד (מפתח/בכיר) והניסיונות לאתר את העובד המתאים נמשכים זמן רב מבלי שנראות תוצאות בשטח.

 
2. כאשר עולה הצורך בתפקיד שהפרופיל שלו נדיר מאוד או מורכב למדי וכולל שילוב של מספר תחומים או יכולות.
 
3. כאשר מדובר במשרות דיסקרטיות.
 
משרות ה Head Hunting לא מפורסמות עפ"י רוב בלוחות הדרושים או באתר, לצורך שמירה על דיסקרטיות.